Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ NƯỚC

Chúng tôi cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất nước sạch và xử lý nước thải các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp sau:

- Công nghệ xử lý nước cấp – nước thải
- Các sản phẩm đo lường, bơm, van
- Hệ thống xử lý bùn
- Hệ thống đường ống dẫn nước
- Quan trắc hệ thống nước mặt, nước ngầm
- Giảm thất thoát nước