Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Nhà đầu tư

Senicorp chọn mục tiêu đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Quản lý dự án

Senicorp cung cấp dịch vụ tư vấn và giám sát các dự án

Kỹ thuật công trình

Senicorp cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát và triển khai dự án về môi trường, xử lý nước

Tư cách pháp nhân

Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn được thành lập vào năm 2000

SENICORP
KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Xem thêm

SENICORP KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ NƯỚC

Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên mong manh rất cần thiết cho con người và hoạt động công nghiệp

 

Xem thêm

Dự án tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu do Senicorp thực hiện

Data Logger Metasphere

Chi tiết

Van Giảm Áp

Chi tiết

ĐĂNG KÝ BẢN TIN EMAIL

Vui lòng đăng ký để chúng tôi có thể cập nhật đến bạn những thông tin mới nhất từ Senicorp

ĐỐI TÁC

ATIUK Axioma Schneider Eleclectric Flow-Tronic ThingLogix Metasphere Cla-Val