Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

SENICORP

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Senicorp được thành lập năm 2000. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Senicorp trở thành một doanh nghiệp đa chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật, cung cấp cho khách hàng trong các khối công-tư những tiếp cận quan trọng về công nghệ, quản lý dự án và tư vấn bắt kịp những tiến bộ nhanh chóng của thế giới. Senicorp tập trung vào 8 lĩnh vực: xây dựng dân dụng – công nghiệp, nước – nước thải, môi trường, năng lượng, phát triển đô thị, giao thông, thiết bị công nghiệp, điều khiển tự động hóa và công nghệ thông tin.

Senicorp luôn dựa trên nguồn nhân lực vô giá của mình và biến nguồn nhân lực đó thành một giá trị cơ bản, một ưu tiên số một trong đầu tư phát triển. Các dự án của Senicorp đang thu hút nhân tài mới, rất nhiều công ty và chuyên gia liên kết với Senicorp để triển khai các dự án đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Senicorp cung cấp một cách đa dạng giải pháp cho các lĩnh vực và phân khúc thị trường khác nhau, chúng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, điều này giúp kết hợp tất cả những bí quyết, kinh nghiệm trong công ty nhằm đáp ứng sự mong đợi và yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

Thế mạnh của Senicorp là tài chính vững mạnh, nhiều kinh nghiệm để đầu tư dài hạn và phát triển ổn định.