Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Data Logger Metasphere

Data logger thu nhận tín hiệu áp lực và lưu lượng từ Metasphere, Anh Quốc (UK)