Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Kỹ thuật công trình

Senicorp cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát và triển khai dự án về môi trường, xử lý nước
- Cung cấp dịch vụ tư vấn dự án độc lập
- Cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp nhất
- Dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M)