Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Quản lý dự án

Senicorp cung cấp dịch vụ tư vấn và giám sát các dự án thay mặt cho chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng tốt nhất